zapisz się do newslettera zamknij
logowanie Nie pamiętam hasła Zarejestruj się zamknij Nie masz
jeszcze konta?
nowe konto zamknij Masz już
konto?
nowe hasło Zarejestruj się zamknij Nie masz
jeszcze konta?
zamknij
Wylogowany zamknij Dziękujęmy za korzystanie z naszej aplikacji i zapraszamy ponownie.
Aktywacja konta zamknij
Usunięcie konta zamknij
zamknij Strona damdom.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Artykuły

Najem Okazjonalny

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie  Kodeksu Cywilnego o najmie okazjonalnym mówimy w przypadku umowy najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
 
Umowa najmu okazjonalnego w porównaniu do tradycyjnej umowy najmu jest bez wątpienia korzystniejsza dla właścicieli wynajmowanych mieszkań. Dzięki najmowi okazjonalnemu właściciel w praktyce może znacznie łatwiej i szybciej zakończyć problematyczny najem. W przypadku zwykłej umowy najmu  odmowa opróżnienia lokalu przez lokatora rozpoczyna dość długą i skomplikowaną ścieżkę prawną. Mowa tutaj o takich ograniczeniach jak, zapewnienie lokalu socjalnego lub zastępczego, obowiązujący od 1 listopada do 31 marca okres ochronny, kiedy eksmisji nie można dokonać, a nadto specjalnych przywilejach dla  kobiet w ciąży, małoletnich, emerytów i rencistów, bezrobotnych i obłożnie chorych . Przy najmie okazjonalnym takie ograniczenia nie mają miejsca. Właściciel może rozstać się z najemcą stosunkowo szybko. W tym przypadku najpierw kierując żądanie do najemcy o dobrowolne opróżnienie mieszkania, a jeśli ten nie zastosuje się do niego, wówczas składając wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności dołączonemu do umowy o najem aktowi notarialnemu, w którym najemca dobrowolnie poddał się egzekucji. Eliminuje się w ten sposób całe postępowanie dotyczące przydziału lokalu socjalnego lub zastępczego. Posiadając tytuł egzekucyjny, zaopatrzony w klauzulę wykonalności można od razu wszczynać postępowanie o eksmisję lokatora.
 
Do umów najmu okazjonalnego nie stosuje się wszystkich przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów. Warunkiem, jaki spełnić muszą właściciele nieruchomości w przypadku najmu okazjonalnego, jest zgłoszenie urzędowi skarbowemu fakt wprowadzenia się nowych lokatorów. Zgłoszenie to powinno nastąpić nie później niż 14 dni od daty rozpoczęcia najmu. Ponadto pod rygorem nieważności, wymagane jest aby umowa najmu okazjonalnego była zawarta na piśmie. Również w formie pisemnej muszą być wprowadzane wszelkie zmiany w umowie.
 
Treść umowy najmu okazjonalnego powinna spełniać warunki każdej innej umowy najmu, czyli określać wszystkie istotne postanowienia przedmiotowe i podmiotowe. Powinna zatem precyzyjnie określać strony (imiona, nazwiska, adresy, numery dowodów tożsamości, numery PESEL i NIP), wskazywać dokładny adres lokalu, określać warunki podwyżki czynszu, a także powody wypowiedzenia umowy. W umowie ponadto można zawrzeć informacje o wysokości kaucji, terminie regulowania czynszu, sposobie uiszczania opłat eksploatacyjnych, okresie wypowiedzenia, czy szczegółach związanych z naprawami w lokalu. Koniecznym elementem jest także wskazanie okresu na jaki jest zawarta. Ważne- umowa najmu okazjonalnego nie może być dłuższa niż 10 lat. Integralną częścią umowy najmu okazjonalnego są załączniki:
- oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu,
- wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu,
- oświadczenie właściciela w/w lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących po wykonaniu egzekucji          obowiązku opróżnienia lokalu.
 
Mimo zwiększonej ochrony przed nieuczciwymi najemcami, najem okazjonalny nie cieszy się w Polsce zbyt dużą popularnością. Notarialne poświadczanie oraz angażowanie osób trzecich może stanowić swego rodzaju ograniczenie.  Nie mniej jednak, każdy powinien samodzielnie ocenić czy dodatkowe zaangażowanie warte jest korzyści, jakie daje najem okazjonalny.
 

Komentarze