zarządzanie najmem

Dla kogo ryczałt?

Ryczałt wydaję się ciekawym rozwiązaniem przede wszystkim z uwagi na prostotę obliczania podatku od najmu,. Nie jest to jednak jedyna zaleta tej formy opodatkowania. Zainteresowani ryczałtem mogą być Wynajmujący, którzy  uzyskują stosunkowo wysokie dochody z tytułów innych niż najem a rozliczają je na zasadach ogólnych. Dochód z najmu rozliczanego na zasadach ogólnych sumowałby się z innymi dochodami, co w następstwie mogłoby spowodować przekroczenie progu podatkowego. Z kolei przychód z najmu rozliczanego ryczałtem nie jest brany pod uwagę w przypadku rozliczania innego źródła dochodów na zasadach ogólnych. Rozliczanie najmu ryczałtem znajdzie również uzasadnienie gdy wynajmujący nie ma możliwości wykazania odpowiednio wysokich kosztów związanych z najmem. Dzieje się tak głównie wtedy, gdy nieruchomość  nie może być amortyzowana lub gdy wysokość miesięcznego odpisu amortyzacyjnego jest zbyt niska. Zagadnienie amortyzacji zostało szczegółowo opisane w dalszej części vademecum.