zarządzanie najmem

Przychody i koszty a ryczałt

Przychody uzyskiwane z tytułu umowy najmu  rozliczane są za pomocą metody kasowej,   tj. w momencie otrzymania środków pieniężnych, czyli faktycznej zapłaty przez najemcę czynszu lub pozostawienia go do dyspozycji wynajmującego. Poza samym czynszem i zawartymi w nim opłatami, do przychodu zaliczyć należy kwotę potrąconą z kaucji na poczet pokrycia należności wyliczonych na dzień opróżnienia lokalu. Z zasady wysokość podatku naliczana jest od przychodu więc na pierwszy rzut oka wydawałoby się że temat kosztów nie istnieje. Znane są jednak interpretacje Izb Skarbowych, które wyraźnie mówią o tym, że podczas wyliczania zaliczki na podatek dochodowy podatnicy mogą jako przychód potraktować faktyczną wysokość odstępnego. Przykładowo, gdy czynsz wynosi 1200 zł, a jego składniki to 500 opłaty administracyjne i media oraz 700 odstępne, to podatkiem zostanie objęty przychód w wysokość 700. Dobrą praktyką w takim przypadku jest zawarcie w umowie najmu zapisu, który będzie jasno wskazywał, że koszty administracyjne, koszty mediów ponosi najemca a wynajmujący jest jedynie pośrednikiem pomiędzy najemcą a dostawcą mediów lub wspólnotą mieszkaniową. W razie kontroli skarbowej może mieć  to wpływ na „udowodnienie” właściwemu urzędowi skarbowemu poprawności sposobu obliczenia podatku. W niniejszym VADEMECUM WYNAJMUJĄCEGO zostały zamieszczone wybrane interpretacje podatkowe poruszające kwestię kosztów podczas rozliczania przychodów ryczałtem. Z uwagi na brak jednoznaczności  prawa podatkowego w tym zakresie zaleca się aby Wynajmujący złożyli wniosek o indywidualną interpretację podatkową. Złożenie takiego wniosku to koszt kilkudziesięciu złotych. Na stronie Ministerstwa Finansów dostępny jest interaktywny formularz wniosku o  interpretację indywidualną oraz adresy Izb Skarbowych, do których należy takie wnioski składać.