najem okazjonalny dokumenty

Styczeń to czas na decyzje

20 stycznia to data ważna do zapamiętania dla każdego wynajmującego. To właśnie w tym dniu mija termin składania wybranych oświadczeń do urzędu skarbowego. Co to oznacza? Z jakimi decyzjami należy się zmierzyć? To wszystko zależy od tego jak chcemy rozliczać się z Urzędem Skarbowym w zaczynającym się właśnie roku podatkowym.

Zmiana formy opodatkowania.

Najem może być opodatkowany na dwa sposoby. Można wybrać ryczałt lub tzw. zasady ogólne. Nie wchodząc w szczegóły wymienionych form opodatkowania, należy podkreślić fakt, że wybrana forma opodatkowania obowiązuje przez cały rok podatkowy. Oznacza to, że w ciągu roku nie można zaprzestać rozliczania najmu ryczałtem i przejść na zasady ogólne i na odwrót. Możliwość taka istnieje wyłącznie wraz z zakończeniem jednego roku podatkowego i rozpoczęciem kolejnego. Warunkiem jest jednak złożenie w terminie do 20-go stycznia stosownego oświadczenia do Urzędu Skarbowego. Jeśli wynajmujący nie planuje zmiany formy opodatkowania, wówczas po prostu kontynuuje dotychczasowy sposób rozliczania nie składając z tego tytułu żadnych dodatkowych oświadczeń.

Kwartalne rozliczanie ryczałtu.

Wynajmujący płacący podatek od najmu w formie ryczałtu ewidencjonowanego mogą to czynić w cyklach miesięcznych lub kwartalnych. Wybór kwartalnej częstotliwości opłacania ryczałtu musi być jednak poprzedzony dostarczeniem Naczelnikowi właściwego Urzędu Skarbowego odpowiedniego oświadczenia. Podobnie jak w przypadku oświadczenia o wyborze formy opodatkowania, oświadczenie o kwartalnym rozliczaniu ryczałtu składane jest do 20 stycznia. Termin ten jest również obowiązujący jeśli wynajmujący zamierza zaprzestać rozliczania się w cyklach kwartalnych. Nie jest wymagane informowanie Urzędu Skarbowego, jeśli częstotliwość rozliczania ryczałtu pozostaje taka sama jak w roku poprzednim.

Rozliczanie najmu przez jednego z małżonków

20 stycznia to data istotna również dla małżonków rozliczających najem nieruchomości będącej ich wspólną własnością. Prawo daje możliwość rozliczania dochodu z najmu wyłącznie przez jednego małżonków. W tym celu znowu jest wymagane odpowiednie oświadczenie. Jeśli małżonkowie nie złożą go w terminie do 20 stycznia, wówczas do końca roku podatkowego każdy z małżonków zobowiązany jest osobno do rozliczania swojej części dochodu z najmu. W przeciwieństwie do zmiany formy opodatkowania jak i kwartalnego rozliczania ryczałtu, rozliczanie najmu przez jednego z małżonków obowiązuje tylko do końca roku podatkowego. W przypadku chęci kontynuowania takiej formy rozliczenia, niezbędne jest ponowne składanie oświadczeń w latach kolejnych.

Żadne z wymienionych wyżej oświadczeń nie wymaga szczególnej formy. Nie mniej jednak dla ułatwienia polecamy skorzystanie ze wzorów zamieszczonych w Generatorze Dokumentów serwisu DamDom.pl.