zapisz się do newslettera zamknij
logowanie Nie pamiętam hasła Zarejestruj się zamknij Nie masz
jeszcze konta?
nowe konto zamknij Masz już
konto?
nowe hasło Zarejestruj się zamknij Nie masz
jeszcze konta?
zamknij
Wylogowany zamknij Dziękujęmy za korzystanie z naszej aplikacji i zapraszamy ponownie.
Aktywacja konta zamknij
Usunięcie konta zamknij
zamknij Strona damdom.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Vademecum

Ryczałt według prawa

W myśl słownika języka polskiego słowo "ryczałt" znaczy tyle, co "kwota o ustalonej z góry wysokości, przeznaczona na jakieś wydatki, wyliczona bez podziału na poszczególne pozycje". Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to alternatywa dla ogólnej formy opodatkowania niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:
  • prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, 
  • osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, 
  • będących osobami duchownymi. 
Zagadnienie ryczałtu jest unormowane w ustawie z 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym  od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 27.11.1998r.). Zgodnie z art. 6 ust. 1a tej ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają  otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu (ale także podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze).
 
Możliwości rozliczenia się z Urzędem Skarbowym za pomocą ryczałtu istnieje niezależenie od tego, czy posiada się jakieś inne źródła przychodu, np. z pracy czy pozarolniczej działalności gospodarczej. Ważne jest tylko, aby umowa najmu nie była zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.  Obecnie obowiązująca stawka  ryczałtu dla najmu prywatnego wynosi 8,5%. Przykładowo, jeżeli nasz przychód w danym miesiącu wynosi 2000zł, to zaliczkę obliczamy mnożąc tę kwotę razy 8,5% (2000x8,5%). Wartość zaliczki na podatek  to 170zł . 
Ryczałt od  przychodów uzyskiwanych z tytułu umowy najmu  rozliczany jest za pomocą metody kasowej, tj. w momencie otrzymania środków pieniężnych, czyli faktycznej zapłaty przez najemcę czynszu lub pozostawienia go do dyspozycji wynajmującego. Zaliczki na podatek opłaca się do 20 dnia każdego miesiąca następującym po miesiącu w którym otrzymaliśmy przychód z tytułu umowy najmu. Wyjątkiem jest grudzień, kiedy to podatek płacimy w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28, czyli do 31 stycznia następnego roku. Warunkiem skorzystania z opodatkowania w formie ryczałtu jest złożenie  zgłoszenia na piśmie o wyborze tej możliwości we właściwym urzędzie skarbowym,  w terminie do 20 stycznia danego roku podatkowego. Jeżeli w kolejnym roku chcemy być nadal na ryczałcie, nie musimy już składać oświadczenia. Natomiast gdy zechcemy w następnym roku rozliczać się na zasadach ogólnych,  to musimy zawiadomić o tym naczelnika właściwego  urzędu skarbowego. Jeśli podatnik rozpocznie osiąganie przychodów z tytułu najmu w trakcie trwania roku, takiego zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód (jeżeli otrzymaliśmy czynsz 10 marca, to zgłoszenie musi być złożone najpóźniej do 20 kwietnia). Natomiast jeśli pierwszy przychód  osiągniemy w grudniu, wtedy  oświadczenie musi być złożone do końca tego miesiąca.
 
Do  20 stycznia można złożyć oświadczenie o:
  • opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z małżonków w sytuacji, gdy istnieje pomiędzy nimi wspólność ustawowa, a osiągają przychód z najmu,
  • wyborze opłacania zaliczek miesięcznie lub kwartalnie.
Portal DamDom.pl udostępnia innowacyjną e-usługę do tworzenia dokumentów związanych z najmem – w tym wybranej korespondencji z urzędem skarbowym. Poprzez GENERATOR DOKUMENTÓW możliwe jest wygenerowanie wyżej wymienionych zgłoszeń w kilku prostych krokach.
 
powrót