Polski Ład Zmiany Najem

Wykaz aktów prawnych

Ustawa  o  ochronie  lokatorów  –  obowiązująca od dnia 10 lipca 2001r. ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733 z późn. zm..)

Kodeks  postępowania  cywilnego  – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. z 1964r. nr 43 poz. 296)

Ustawa  o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych  –  ustawa  z  dnia  26  lipca  1991r.  o  podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991r. nr 80 poz. 350)

Ustawa  o  zryczałtowanym  podatku  dochodowym  –  ustawa  z  dnia  20  listopada  1998r.  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r. nr 144 poz. 930)

Ustawa o podatku od towarów i usług – ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tzw. ustawa o VAT) (Dz. U. z 2004r. nr 54 poz. 535)

Ordynacja podatkowa – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 1997r. nr 137 poz. 926)