najem okazjonalny dokumenty

Wynajmuj legalnie!

Powody, dla których niektórzy wynajmujący skłonni są nie ujawniać faktu wynajmowania swojego mieszkania:

  • Przekonanie, że lokator posiadający podpisaną umowę najmu, będzie uprawniony do skorzystania z ochrony jaką daje mu polskie prawo, a w rezultacie będzie mógł bezkarnie zajmować wynajęty lokal bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
  • Nie płacenie podatków.

 Argumenty przemawiające na korzyść zgłoszenia dochodów z najmu: 

  • Nawet ustne przyzwolenie na zajmowanie naszego mieszkania, będzie potraktowane jak pełnoprawna umowa najmu z wszystkimi jej skutkami Jeśli ktoś zajmuje nasze mieszkanie za naszą wiedzą i zgodą, to jest to równoznacznie z posiadaniem przez niego umowy najmu – a co za tym idzie stosuje się w tym zakresie wszystkie przepisy zawiązane z najmem. Zastosowanie mają w tym wypadku zapisy Ustawy o ochronie praw lokatorów, zapisy Kodeksu Cywilnego  oraz przepisy wynikające z Ordynacji podatkowej.
  • Umowa ustna – a tak będzie potraktowany, trwający dłużej niż rok stosunek najmu zawarty bez umowy na piśmie  – poczytuje się jako najem bezterminowy. Najem bezterminowy posiada bardzo wiele obwarowań związanych z jego wypowiedzeniem. 
  • Użyczenie mieszkania najbliższej rodzinie może zwolnić z obowiązku płacenia podatku. Jednak należy pamiętać, że organy kontroli skarbowej posiadają uprawnienia do sprawdzenia ewentualnych powiązań rodzinnych. W przypadku ujawnienia, że istniejące powiązania rodzinne nie należą do grupy uprawniającej do zwolnienia z opodatkowania, należy liczyć się z surowymi konsekwencjami.
  • Tłumaczenie w przypadku kontroli skarbowej, że z tytułu wynajmu nie są pobierane opłaty, a co za tym idzie nie powstaje przychód.  Nieodpłatne użyczenie jest korzyścią majątkową, od której należy się podatek. Wysokość podatku naliczona zostanie od rynkowej wartości czynszu dla podobnej nieruchomości. W tym wypadku dłużnikiem fiskusa będzie najemca.
  • Konsekwencje karno – skarbowe  w przypadku ujawnienia faktu zatajenia dochodów. Ryzyko ujawnienia jest stosunkowo wysokie. Może ono nastąpić na skutek:

– interwencji Policji w wynajmowanym lokalu

– donosu ze strony lokatora

– donosu ze strony osób postronnych

  • Dochody z najmu traktowane są przez banki na równi z dochodami z tytułu umowy o pracę. Mają one wpływ na zdolność kredytową oraz mogą podnieść status klienta banku.
  • Podatek od dochodów z najmu prywatnego nie jest wysoki. Można wybrać 8,5% ryczałt lub niejednokrotnie korzystniejsze zasady ogólne.