POLSKI ŁAD – Zmiany w amortyzacji najmu

zarządzanie wynajem
Wsparcie Prawne DamDom.pl

Zmiany w Amortyzacji w Polskim Ładzie:

Projekt zmian w całości usuwa z ustaw podatkowych możliwość amortyzacji nieruchomości mieszkalnych. W tym wypadku dla amortyzujących nieruchomości w ten sposób w 2021r. również nastąpi to jednak dopiero w 2023r., na podstawie przepisów przejściowych. Całkowity brak możliwości amortyzacji nastąpi ze skutkiem od początku 2023r.

Jest jednak jeden haczyk. Odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane do końca 2022r. tylko w wypadku, gdy nieruchomość została nabyta lub wytworzona przed 1 stycznia 2022r. Prosto rzecz ujmując – w 2022 roku będziemy mogli jeszcze korzystać z amortyzacji, ale tylko w przypadku nieruchomości nabytych lub wytworzonych przed 2022 rokiem. 

Likwidacja amortyzacji „mieszkaniówki” jest całkowita, tj. dotyczy wszystkich nieruchomości mieszkalnych, czyli domów i mieszkań, niezależnie od tego: 

– kto jest właścicielem – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą czy spółka, 

– jak wykorzystywana jest ta nieruchomość, czyli np. jako siedziba (biuro) firmy czy też wynajmowana osobie trzeciej – czyli mieszkanie wynajmowane na cele np. biurowe też nie będzie podlegać amortyzacji. 

Domy i mieszkania nie będą wpisywane do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. 

Michał Massalski – Radca Prawny