powiadomienia sms

Posługiwanie się gotowymi wzorami umów

Umowa najmu jest umową nazwaną, co oznacza że znajduje swoje uregulowanie w ustawie a konkretnie w kodeksie cywilnym. W związku z tym strony tworząc własną umowę zazwyczaj zamieszczają w niej postanowienia, które powielają w mniejszej lub większej części treść obowiązujących przepisów. Mamy więc w kodeksie swoisty „wzór” (przepisy Tytułu XVII, Działu I, Najem art.659-692, ), który możemy modyfikować – albo uzupełniając regulacje ustawowe różnego rodzaju postanowieniami (klauzulami, zastrzeżeniami) dodatkowymi, albo umieszczając w umowie uzgodnienia, które bądź uregulują niektóre zagadnienia inaczej niż ustawa, bądź wyłączą jedynie zastosowanie pewnych przepisów. Zasada swobody umów zostaje ograniczona jedynie przez normy prawne bezwzględnie wiążące dla danego rodzaju zobowiązania.Właśnie dlatego by zabezpieczyć interesy stron i uchronić je od dobrowolnej interpretacji przepisów, bezpiecznie jest posługiwać się gotowymi i sprawdzonymi wzorami umów. DamDom.pl  udostępnia właścicielom wynajmowanych mieszkań gotowe wzory umów zaopiniowane przez prawnikaDarmowy Generatora Dokumentów i Umów umożliwia automatyczne generowanie dokumentów związanych z najmem.Korzystanie z Darmowego Generatora Dokumentów i Umów jest w pełni bezpieczne i anonimowe. Dane wprowadzane w generowanym dokumencie, nie są w żaden sposób zapisywany ani wykorzystywane. 

Treści zostały skonsultowane z adwokatem Danielem Gatnerem z Kancelarii Adwokackiej Zubek Gatner Anweiler.