powiadomienia sms

Opis przedmiotu najmu (lokalu mieszkalnego)

Zamieszczenie informacji, że przedmiotem najmu jest lokal mieszkalny z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe jest oczywiste, a jednak często jest pomijany. W przeciwnym wypadku może okazać się, że ktoś w naszym lokalu zacznie prowadzić działalność handlową, a nawet otworzy zakład produkcyjny. Wynajmując mieszkanie podajemy jego lokalizację tj. województwo, powiat, gminę, miasto, ulicę, numer domu i numer mieszkania. W tym miejscu może znaleźć się informacja odnośnie numeru księgi wieczystej prowadzonej dla danego mieszkania, a przynajmniej informacja, że wynajmujący posiada tytuł prawny pozwalający mu oferować najem. Jest to zabezpieczenie głównie dla najemcy, który dzięki temu uzyskuje pewność co do przejrzystości całej transakcji. Zdarzało się, że wynajmujący jedynie uzurpował sobie prawo do lokalu, pobierał kaucję i pierwszy czynsz, a potem najemcy pozostawało szukać nowego lokalu oraz dochodzić swych roszczeń. Zaleca się dokładnie opisać przedmiot najmu, przez podanie: poziomu mieszkania w budynku, ilość pięter w budynku, położenie okien, ilości pomieszczeń z których się składa i ich charakter (np. 2 pokoje, kuchnia), dodatkowe instalacje, balkon, miejsce parkingowe, garaż. Istotne jest Zaznaczenie w umowie jaka jest powierzchnia użytkowa i mieszkalna. Przez powierzchnię użytkową – należy rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową mieszkania nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów  loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek. Przez powierzchnię mieszkalną – należy rozumieć powierzchnię wszystkich pokoi, a w przypadku lokali jednoizbowych powierzchnię całkowitą pomniejszoną o 4 m² (pokój z funkcją kuchni). W umowie także należy zastrzec konieczność sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego w chwili zwrotu lokalu przez najemcę wynajmującemu. W celu dochodzenia ew. roszczeń z tytułu nakładów i innych roszczeń, konieczne będzie zestawienie obydwu protokołów: sporządzonego z chwilą przekazania lokalu najemcy oraz sporządzonego z chwilą zwrotu lokalu wynajmującemu. Można dowodzić także za pomocą innych środków dowodowych niż protokoły zdawczo-odbiorcze, jaki był stan lokalu w chwili rozpoczęcia i zakończenia najmu, ale należy liczyć się z tym, że znacznie przedłuży to czas trwania rozprawy sądowej lub negocjacji mających doprowadzić do ugody. Alternatywnie lub dodatkowo można też zrobić fotografie lub dokonać zapisu filmowego, zarówno przy wydaniu, jak i przy zwrocie lokalu. 

Treści zostały skonsultowane z adwokatem Danielem Gatnerem z Kancelarii Adwokackiej Zubek Gatner Anweiler.