system obsługi najmu

Postanowienia dotyczące kaucji

Kaucja zwrotna zabezpiecza wynajmującego na wypadek zniszczenia przedmiotu najmu, a także zaległości finansowych ze strony najemcy. Przyjmuje się, że jej wysokość to jednorazowy czynsz najmu, choć coraz częściej spotyka się tutaj wielokrotność tej kwoty. Ustawa o ochronie praw lokatorów ogranicza wysokość kaucji do dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal ( art.6) a w przypadku najmu okazjonalnego do sześciokrotności ( art.19a pkt.4). W umowie najmu można jednak zaznaczyć, że kaucja nie stanowi zapłaty czynszu z góry, nie jest oprocentowana i nie będzie naliczana na poczet bieżących należności. Bez tego możemy doprowadzić do sytuacji w której najemca przestanie odprowadzać czynsz, w efekcie czego w momencie zakończenia najmu kaucja pokryje to zobowiązanie, a nie pozostanie już nic na wypadek przeprowadzenia koniecznych napraw. Istotne jest ustalenie i zapisanie w umowie jakie roszczenia zabezpiecza kaucja, podać w jakiej wysokości została pobrana, jak i do kiedy zostanie później rozliczona. W przypadku braku uregulowań kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu. 

Treści zostały skonsultowane z adwokatem Danielem Gatnerem z Kancelarii Adwokackiej Zubek Gatner Anweiler.